Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Wettelijke rente

Download een overzicht van de wettelijke rente voor handelstransacties

De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar die  
in verzuim is bij het voldoen van een geldsom. Als door ons aan u een rentenota wordt opgelegd, wordt de wettelijke rente voor handelstransacties gehanteerd.
 
Hoogte wettelijke rente voor handelstransacties 
De wettelijke rente die geldt voor handelstransacties wordt halfjaarlijks automatisch aangepast. De hoogte  
is gebaseerd op het tarief van de meest recente basisherfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden  
vóór 1 januari respectievelijk vóór 1 juli van elk jaar afkomstig van de ECB , vermeerderd met 7  
procentpunten.