Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Werkingssfeeronderzoeken

In een werkingssfeeronderzoek stellen wij vast of uw bedrijf schoonmaakactiviteiten uitvoert.  Als dit klopt,  bent u verplicht om u als bedrijf aan te sluiten bij BPF Schoonmaak. U betaalt dan premie voor uw werknemers, net zoals alle andere bedrijven met personeel in de schoonmaaksector.
In de werkingssfeer staat welke activiteiten schoonmaakactiviteiten zijn. De werkingssfeer vindt u in de collectieve arbeidsovereenkomst in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (cao) en in de verplichtstellingsbeschikking van BPF Schoonmaak.  
Eerste stap: bureauonderzoek
De eerste stap in een werkingssfeeronderzoek is het bureauonderzoek. In dit onderzoek stellen wij een profiel op van uw bedrijf. Dit bedrijfsprofiel is gebaseerd op openbare informatiebronnen. Hierbij kijken wij hoe uw bedrijf zich presenteert richting uw klanten en of dit valt onder schoonmaakactiviteiten. Is dit het geval, dan ontvangt u van ons een brief met het verzoek uw onderneming bij BPF Schoonmaak aan te melden.
Wilt u zich aanmelden? Vul het aanmeldformulier in.
Tweede stap: onderzoek
Bent u van mening dat u uw bedrijf niet hoeft aan te melden of bent u hier niet helemaal zeker van? Dan kunt u een afspraak maken voor de uitvoer van een onderzoek. Dit tweede deel van het werkingssfeeronderzoek kan plaatsvinden bij uw bedrijf of wordt schriftelijk uitgevoerd. Wij maken een analyse op basis van stukken uit uw loon- en omzetadministratie. Wij kijken naar uw bedrijfsactiviteiten en de mate waarin uw personeel bij deze activiteiten betrokken is. Het bestuur van BPF Schoonmaak beoordeelt na het onderzoek of en per wanneer uw bedrijf ingeschreven wordt.
De kosten verbonden aan de uitvoer van het werkingssfeeronderzoek zijn voor uw rekening.
U bent ingeschreven, en dan?
Als u bent ingeschreven bij BPF Schoonmaak bent u verplicht de statuten en reglementen op de site na te leven. Onderdeel hiervan is het periodiek aanleveren van Loon- en Premiegegevens (LPG). Op basis van deze gegevens draagt u premie af en bouwt uw personeel (pensioen)rechten op. Informatie over hoe en wanneer u deze gegevens aan moet leveren vindt u
hier.
Vragen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 583 51 50. U kunt ons bereiken tussen
08.00 en 17.30 uur. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@administratienetschoonmaak.nl.