Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Rentenota's

U levert voor al uw werknemers Loon- en Premiegegevens (LPG) aan. Dit dient op tijd te gebeuren. U doet dit altijd binnen vier weken na een loontijdvak. Op basis van deze LPG krijgt u een premienota. Hiermee kunt u tijdig uw pensioenpremies voldoen.

Verstuurt u de LPG te laat of helemaal niet? Dan leggen wij u een premienota op. Daarnaast krijgt u een rentenota die is gebaseerd op de periode van 31 dagen na het loontijdvak tot het moment van het correct aanleveren.  

Rentenota’s worden niet automatisch geïncasseerd. Een rentenota betaalt u met de aangehechte acceptgiro. Er wordt gerekend met de wettelijk vastgestelde rente voor handelstransacties.
Correcties
U kunt correcties doorgeven op eerder aangeleverde loontijdvakken. Het kan dat deze correcties leiden tot een verhoogde premie. In dat geval wordt de rente berekend over het correctiebedrag.
Niet eens met de rentenota? 
Heeft u een rentenota gekregen omdat u de LPG te laat heeft aangeleverd? En bent u het niet eens met deze rentenota? Dan kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen. Uw bezwaar stuurt u naar: 
Incasso
Postbus 637
1000 EE Amsterdam
Wij nemen uw bezwaar dan in behandeling.
Let op! Uw bezwaar betekent geen uitstel van betaling. U moet de rentenota dus wel betalen. 
Op de andere rentenota's kunt u geen bezwaar maken
Zijn er werknemers waarvoor u geen LPG heeft aangeleverd en heeft u vervolgens niet op de herinnering gereageerd? Dan ontvangt u een opgelegde nota met een rentenota. Tegen deze rentenota kunt u geen bezwaar aantekenen. U hebt immers niet aan uw verplichting voldaan de LPG aan te leveren. Wel kunt u alsnog de juiste gegevens  insturen. Wij zullen dan de eerdere rentenota crediteren en u een nieuwe rentenota sturen op basis van uw juiste LPG.

Bovenstaande geldt ook wanneer u onvoldoende premies heeft aangeleverd en niet op de correctieverzoeken reageerde.
Vragen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 583 51 50. U kunt ons bereiken tussen
08.00 en 17.30 uur. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@administratienetschoonmaak.nl.