Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Looncontrole

BPF Schoonmaak voert looncontroles uit bij alle werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Zo kunnen wij vaststellen of de loon- en premiegegevens (LPG) die u aanlevert juist en volledig zijn. Op het moment dat uw bedrijf aan de beurt is, ontvangt u van ons een aankondigingsbrief.

Als aangesloten werkgever bij BPF Schoonmaak bent u verplicht mee te werken aan de looncontrole. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 5.2, lid 3 van het uitvoeringsreglement van BPF Schoonmaak.

Opzet van de looncontrole
Een looncontrole heeft betrekking op het afgesloten boekjaar. Onze controleur vergelijkt per boekjaar de loongegevens (grondslagen) uit uw loonadministratie met de gegevens die u heeft aangeleverd bij BPF Schoonmaak. Hiervoor gebruikt de controleur uw verzamelloonstaat. In de aankondigingsbrief staat vermeld waar u de gegevens naartoe kunt mailen of verzenden via de post.  
In de controle stelt de controleur per medewerker en per grondslag vast wat de juiste stand moet zijn. Dit noemen wij de referentiestand. Alle afwijkingen ten opzichte van deze referentiestand dient u te corrigeren.
Als u gegevens moet corrigeren kunt u dit via het Selfservice Werkgevers Portal (SWP) doen. U kunt ook contact opnemen met onze helpdesk via telefoonnummer 020 583 51 50 of via info@administratienetschoonmaak.nl.
Controlerapportage
Na afronding van de looncontrole stelt onze controleur de controlerapportage op. In deze rapportage leest u precies welke verschillen wij hebben gevonden. U ontvangt van ons een kopie van deze rapportage voor uw eigen administratie.
Ongeveer een maand na afronding van de looncontrole krijgt u, indien van toepassing, van ons een bericht waarin wij aangeven wat er gecorrigeerd dient te worden. Dit noemen wij een controle op herstel.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met de inhoud van de looncontrolerapportage, dient u binnen twee weken na ontvangst van de rapportage schriftelijk uw bezwaar in te dienen. Bezwaarschriften kunt u richten aan:
Incasso
T.a.v. Team Handhaving
Postbus 637
1000 EE Amsterdam
Vermeld in uw bezwaarschrift duidelijk met welke verschillen u het niet eens bent en stuur waar nodig de vereiste onderbouwende bewijsstukken mee. Uw bezwaar wordt binnen twee weken na ontvangst behandeld. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
Vragen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 583 51 50. U kunt ons bereiken tussen
08.00 en 17.30 uur. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@administratienetschoonmaak.nl.