Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Controle op kwaliteit

U levert voor al uw werknemers Loon- en Premiegegevens (LPG) aan. Bij de controle op kwaliteit wordt gekeken of de aangeleverde LPG klopt. De periode die wij controleren is uw laatste aanlevering.

Als premies en loongegevens die u heeft ingestuurd niet juist zijn, ontvangt u een correctieverzoek. Bij een correctieverzoek ontvangt u een overzicht, waarop per werknemer is aangegeven wat er niet klopt. Dit overzicht is beschikbaar op
https://pensioenaangifte.apg.nl/.

Wat kan er bijvoorbeeld fout zijn?
• De premies kunnen te laag of te hoog zijn, omdat er met verkeerde grondslagen is gerekend.
• Het kan zijn dat het pensioengevend loon onder het wettelijk minimum uitkomt.
• Het kan zijn dat de FBO loonsom afwijkt van het pensioengevend loon.
• Het kan zijn dat de grondslagen wel kloppen, maar de premies niet.

Hoe corrigeert u?
U corrigeert door de onjuiste LPG te vervangen. Dit doet u in uw eerstvolgende LPG of met een vervangende LPG. 
Wat als u niet corrigeert?
Dan krijgt u een premienota. Bij deze rekening krijgt u ook een rentenota voor te laat aangeleverde premies. Als de gegevens die wij vaststellen niet juist zijn, dan blijft u verplicht de juiste gegevens aan te leveren.

Vragen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 583 51 50. U kunt ons bereiken tussen
08.00 en 17.30 uur. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@administratienetschoonmaak.nl.