Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Controle op herstel

Wij controleren voor elk premiejaar of de loongegevens (de grondslagen) die u heeft aangeleverd overeenkomen met de bij ons bekende loongegevens: de referentiestanden. De eerste van deze periodieke controle voeren wij ongeveer één maand na afronding van de looncontrole uit. Bij verschillen starten wij een controleprocedure op herstel. Wij starten deze procedure per premiejaar, waarin een verschil gevonden is.
Deze procedure bestaat uit vier stappen. Op het moment dat u de verschillen heeft hersteld, beëindigen wij de procedure.
1. Aankondiging
U ontvangt van ons een brief, waarin wij de start van de controleprocedure op herstel aankondigen. Op deze brief staat het premiejaar vermeld, waarop de procedure betrekking heeft. Als bijlage bij deze brief treft u de specificatie van de verschillen aan.
U krijgt vervolgens vier weken de tijd om de gevraagde correcties door te voeren. Na afloop van deze termijn voeren wij de eerste controle op herstel uit.
2. Eerste herinnering
Als uit de eerste controle volgt dat er nog steeds verschillen zijn, ontvangt u van ons de eerste herinnering. De specificatie van resterende verschillen treft u in een bijlage bij de eerste herinnering aan.
Hiernaast  dient u de kosten van de eerste controle op herstel te betalen. De reglementaire basis hiervoor vindt u in artikel 5.2, lid 8 van het uitvoeringsreglement BPF Schoonmaak. Als er na de eerste controle geen verschillen zijn dan brengen wij u geen kosten in rekening.
U krijgt vervolgens nogmaals vier weken de tijd om de resterende verschillen te corrigeren. Na afloop van deze termijn voeren wij de tweede controle op herstel uit.
3. Tweede herinnering
Als ook na de tweede controle blijkt dat er verschillen bestaan, leggen wij u een boete op. De hoogte van deze boete betreft €5.000. De reglementaire basis hiervoor vindt u in artikel 5 van het
uitvoeringsreglement BPF Schoonmaak. Als er na de tweede controle geen verschillen zijn, sluiten wij het onderzoek.
Na de tweede controle krijgt u nog twee weken de tijd om de resterende verschillen te corrigeren. Na afloop van deze twee weken volgt de derde en laatste controle op herstel.
Vragen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 583 51 50. U kunt ons bereiken tussen
08.00 en 17.30 uur. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen  naar info@administratienetschoonmaak.nl.