Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Jaarloonopgave 2009

U kunt uw jaarloonopgaven over 2009 en voorgaande jaren insturen. Dit geldt ook voor correcties op jaarloonopgaven over 2009 en voorgaande jaren.  

Hoe levert u de jaarloonopgave aan?
Dit kan op verschillende manieren:
Vanuit uw loonpakket, via e-mail stuurt u uw bestand naar bericht@administratienetschoonmaak.nl of
met een upload met NETwerken of invoeren in het programma NETwerken. Hetzelfde programma waarmee u nu loon- en premiegegevens kunt versturen. Hier vindt u de handleiding voor de invoerschermen in NETwerken. 

Aandachtspunten en veel voorkomende fouten
Er zijn relatief veel aanleveringen, die wij om verschillende redenen niet kunnen verwerken. Daarom is er een overzicht met aandachtspunten en veelvoorkomende fouten bij het invullen van de jaarloonopgave.

Na het versturen
* Krijgt u een verwerkingsverslag als de gegevens verwerkt kunnen worden. Kunnen de gegevens niet verwerkt worden dan krijgt u van ons een brief, met daarin de reden. Zijn er verschillende fouten ontdekt in de aanlevering, dan krijgt u meer dan één brief. Wij kunnen helaas niet alles in één brief samenvoegen. De periode-aanduiding kan fout zijn aangegeven in de bevestiging, ondanks dat u dit goed hebt ingevuld. Excuses voor dit ongemak.
* Krijgt u binnen één maand een of meer premienota's. Het kan namelijk zo zijn dat niet alle werknemers in één keer verwerkt worden. Op de specificatie bij de nota ziet u precies welke werknemers verwerkt zijn.

Accountantsverklaring en specificatie
Om premies, pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen goed vast te stellen, is het belangrijk dat gegevens door werkgevers juist worden aangeleverd.
Om het risico van onjuiste aanleveringen en daaruit voortvloeiende correcties te minimaliseren, heeft het bestuur het volgende besloten: met ingang van 1 september 2012 worden correcties alleen verwerkt als daarbij  een accountantsverklaring is opgenomen. Dat geldt voor correcties over de jaren voor 2010.

Wat betekent dit voor u?
Als wij vanaf 1 september 2012 geen accountantsverklaring van u ontvangen, dan kunnen wij uw correcties niet verwerken. Wilt u bij de accountantsverklaring een specificatie voegen van de correcties op uw jaarloonopgave? Op deze specificatie vermeldt u in ieder geval het jaar, het aantal werknemers en de totale loonsom.