Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Bijzondere situaties van uw werknemers

U levert van al de werknemers bij u in dienst een Opgave Loon en Premie (OLP) aan. In sommige bijzondere situaties krijgt uw werknemer geen of minder salaris. Voor deze werknemers levert u wel een OLP aan. U voegt dan bij het invullen van de OLP een speciale code toe. 

Er zijn de volgende bijzondere situaties met de bijbehorende codes:

1. Uw werknemer heeft een Levensloopuitkering (Code LLR) 
Uw werknemer heeft een levensloopuitkering en de arbeidsverhouding blijft bestaan. De werknemer blijft bij u in dienst. In deze situatie hoeft u geen premies te betalen. U levert wel een OLP aan, maar u vult dan alles in met ‘0’ (nul). Dit is een nihilloonopgave. U vult in de OLP bij ‘soort regel’ de code LLR in. 
Het kan dat uw werknemer een levensloopuitkering heeft en daarbij ook werkt. Bij gedeeltelijke opname levensloop en gedeeltelijk werken, vult u ook de code LLR in. U betaalt premie over het daadwerkelijk aantal gewerkte uren/dagen.

2. Uw werknemer is ziek (Code ZKG)
U betaalt maximaal twee jaar het loon van uw arbeidsongeschikte werknemer door. Hoe lang uw werknemer al bij u werkt, is hierbij van belang. De volgende situaties zijn mogelijk: 
a. Uw werknemer is minder dan zes maanden bij u in dienst, dan betaalt u 70 procent van het dagloon. Het loon mag hierbij niet onder het minimum loon uitkomen.
b. Uw werknemer is langer dan zes maanden en korter dan twee jaar bij u in dienst. U betaalt dan 90 procent van het dagloon.
c. Uw werknemer is langer dan twee jaar bij u in dienst. U betaalt dan 100 procent van het dagloon.

Betaalt u uw werknemer door ziekte minder dan 100 procent van het dagloon? Vult u dan in de OLP bij 'soort regel' de code ZKG in.

3. Uw werknemer heeft ouderschapsverlof (Code OVW) 
U vult dan in de OLP bij 'soort regel' de code OVW in. Het gaat hier om gedeeltelijke opname ouderschapsverlof en gedeeltelijk werken. 

4. Uw werknemer heeft onbetaald verlof (Code OBV) 
U vult dan in de OLP bij 'soort regel' de code OBV in. Tijdens onbetaald verlof bouwt de werknemer geen pensioen op. U wijst de werknemer op dit gevolg. Bij gedeeltelijke opname van onbetaald verlof moet voor het gewerkte gedeelte pensioenloon, uren en premies worden aangeleverd.

5. Uw werknemer is (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt (WIA of WAO) 
U vult dan in de OLP bij ‘soort regel’ de code WIA/WAO in. U geeft in de OLP het loon op. U moet namelijk premies betalen over ‘het loon uit werk’.