Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Handleidingen

Hier treft u de beschikbare handleidingen voor het nieuwe Selfservice Werkgevers Portal. U kunt inloggen op deze portal via https://pensioenaangifte.apg.nl
 

Toelichting bij de Levering Premie en Gegevens

Vanaf 2016 levert u uw gegevens aan via een Levering Premie en Gegevens (LPG). Omdat een aantal zaken anders is dan u gewend bent, vindt u hieronder een toelichting op deze levering. Hoe levert u uw LPG aan? Wat moet u doen bij wijzigingen in uw personeelsbestand? Wat zijn de aandachtspunten bij het aanleveren? Het antwoord op o.a. deze vragen vindt u in deze toelichting.

              Toelichting Levering Premie en Gegevens

              Toelichting op de drie dienstverlenende rollen in het aanleverproces

Uitleg van de afkortingen

 

Handleidingen gebruik Selfservice Werkgevers Portal


1. Controleren van uw gegevens in de portal

Via deze handleiding helpen wij u stap voor stap bij het controleren en eventueel wijzigen van uw gegevens in de Selfservice Werkgevers Portal. Staan de juiste contactgegevens vermeld? Zijn de juiste personen gemachtigd om uw levering van loon- en premiegegevens te verzorgen? 

1. Handleiding controleren gegevens in de Selfservice Werkgevers Portal​


2. Aanmaken en insturen van een levering via de portal

 
2A. De eerste keer dat u een levering aanmaakt en instuurt via de portal
Staat u op het punt om voor de eerste keer uw loon- en premiegegevens handmatig in te voeren via de Selfservice Werkgevers Portal? Bij deze eerste aanlevering via de nieuwe portal moet u de dienstverbanden van uw werknemers eenmalig aanmaken. Deze handleiding helpt u daarbij.
 
2A. Handleiding aanmaken en insturen van een eerste levering in de portal.pdf
2B. De volgende keer dat u een levering aanmaakt en instuurt via de portal
Zodra u de betreffende dienstverbanden tijdens de eerste aanlevering hebt ingevoerd, kunt u deze bij vervolgleveringen weer eenvoudig als basis gebruiken. U leest in deze handleiding hoe u een vervolglevering aanmaakt en inzendt via SWP.
 
2B. Handleiding aanmaken en insturen van een volgende levering via de portal
 
 

3. Dienstverband aanmelden, afmelden of wijzigen via de portal

 
3A. Afmelden van een werknemer via de portal
In deze handleiding leest u hoe u een nieuwe gegevenslevering aanmaakt en binnen deze levering het dienstverband van een werknemer beëindigt.
3A. Handleiding afmelden van een werknemer via de portal

3B. Aanmelden van een nieuwe werknemer via de portal
U leest in deze handleiding hoe u een nieuwe gegevenslevering aanmaakt en binnen deze levering het dienstverband van de nieuwe werknemer toevoegt.
 

3C. Wijzigen van een bestaand dienstverband via de portal

In deze handleiding leest u hoe u een nieuwe gegevenslevering aanmaakt en binnen deze levering het dienstverband van een werknemer wijzigt.
 
3C. Handleiding wijzigen van een bestaand dienstverband via de portal


4. Corrigeren van een levering na signalen

U leest in deze handleiding hoe u binnen de portal signalen raadpleegt en op basis hiervan een correctielevering aanmaakt.

4A. Handleiding corrigeren van een levering na signalen


5. Uw gegevens uploaden via de portal

Als u uw LPG-bestand aanmaakt via uw loonpakket, kunt u ervoor kiezen om het bestand in te sturen via de 'upload' functie in de portal. In deze handleiding leest u hoe u een LPG-bestand via de portal kunt uploaden.

 

6. Raadplegen van het financieel overzicht

U leest in deze handleiding welke gegevens u in het financieel overzicht kunt raadplegen en wat deze betekenen. Het financieel overzicht is alleen inzichtelijk voor degene die in de Selfservice Werkgevers Portal geregistreerd staat als contactpersoon voor de financiële administratie.
 


7. Inzien details interne levering

U leest in deze handleiding hoe u de details kunt inzien van een door ons opgelegde oplevering, bijvoorbeeld voor welke werknemers en premies de oplegging geldt.
 
 7. H​andleiding inzien details interne levering op de Selfservice Werkgevers Portal

 
 
 Hebt u vragen over de nieuwe manier van aanleveren? Bekijk dan onze vraag en antwoordpagina.​​​

​​